BYGGNATION INOM BRF MURKLAN

Stadsbyggnadskontoret ger inget generellt bygglov däremot finns det framtagna riktlinjer för byggnationer av uteplatser inom Brf Murklan.

Uteplatserna inom Brf Murklan skall uppfylla följande krav
1) Uteplatserna skall vara uppförda i vitt och/eller i husets färg (gult eller rött). Det gäller utbyggnaden. Husets fasad innanför utbyggnaden skall vara i husets färg (gult eller rött).
2) De får inte vara större än det område som ursprungligen uppläts till den enskilda lägenheten. Detta område är på framsidorna begränsat av den stenbelagda ytan och på baksidan sträcker sig denna yta cirka 3,5 meter ut från fasad.
3) För takbelagda uteplatser skall på gavelsidan samt i framkant lämnas öppningar för ljusinsläpp mellan plank och tak.
4) Vi strävar efter att hålla samma stil på uteplatser och staket i hela huslängan. Allmänt gäller att det är föreningen som äger marken och att vi som bor här får komma överens med våra grannar om hur vi ska använda/fördela gräsplättarna i bästa samförstånd.

Nybyggnationer skall hanteras enligt följande
1) Bostadsrättsinnehavaren skall lämna in en beskrivning/skiss över det planerade bygget till styrelsen för Brf Murklan.
2) Styrelsen avgör om bygget är i enlighet med riktlinjerna samt om det kräver bygglov (se not. 1)
 a. Om bygget är i linje med riktlinjerna godkänner styrelsen nybyggnationen.
 b. Om bygget inte bedöms vara i linje med riktlinjerna avslår styrelsen ansökan
och ärendet avslutas.
3) Om bygglov krävs och bostadsrättsinnehavaren har fått styrelsens godkännande skall den boende ansöka om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Den boende kommer då att betraktas som byggherre och får därmed själv stå som kvalitetsansvarig och ansvara för att de tekniska krav som ställs på bygget är uppfyllda.
4) Avtal skall skrivas mellan Bostadsrättsförening och Bostadsrättsinnehavare som tydliggör ansvarsförhållandet vid eventuella skador.

Not 1
Följande åtgärder är inte bygglovspliktiga men kräver dock styrelsens godkännande.
• Staket under 1,10 meter
• Altaner utan tak

För ytterligare information se https://sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/behover-du-soka-bygglov/

 

Ni som byggt utan styrelsens godkännande uppmanas härmed att vidta rättelse. T ex. genom att i efterhand inkomma med skiss/foto för godkännande.

Vi hoppas att detta inte ställer till med alltför stora besvär / Styrelsen Brf Murklan

Ansökan till styrelsen i brf Murklan om ändring av utemiljön

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.