GRANNSÄMJA

Alla har vi olika vanor, vilket innebär att det är viktigt att man tar hänsyn till sina grannar. Det gäller naturligtvis hela dygnet, men kanske främst mellan 21.00 och 07.00.

Vad du i första hand bör tänka på är:
• Radio, musik och tv-lyssnande
• Renoveringar
• Start av tvätt- och diskmaskin

Du som har nedsatt hörsel tänker kanske inte alltid på att den volym som du upplever som normal, kan vara mycket störande för grannarna.
Upplever du regelbundet olägenheter från någon av dina grannar bör du själv ta kontakt med denne. Om det inte hjälper kan du kontakta styrelsen, men då ska du fylla i en "störningslista" med tidpunkter om när störningar skett.

Vi bör också vara litet uppmärksamma på våra grannar. Vi tänker då främst på äldre ensamstående som vi vet saknar anhöriga eller är sjukliga. Det känns många gånger bra att kunna ställa upp för någon som behöver hjälp.
Lär känna varandra och visa hänsyn - då blir det säkert en god grannsämja!

Länk till störningslista

 

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.