GRILLNING

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

Tips för att grilla säkert
• Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
• Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka vid behov.
• Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.
• Ha alltid en telefon i närheten om du behöver larma.
• På balkonger och inglasade balkonger/uterum får inte grillning med träkolsgrill och gasolgrill förekomma då man ofta hamnar nära brännbart material. Elgrill är tillåtet.

Efter grillning
• Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar.
• Ta hand om kolen på ett säkert sätt. Glöden kan finnas kvar i ett dygn.
• Dränk engångsgrillen i mycket vatten.
• På iordningsställda grillplatser i skogen se till att du släckt ordentligt innan du lämnar platsen.

Eldningsförbud
Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i samråd med räddningstjänsten och SMHI:s brandprognos. Utifrån den informationen och de förhållanden som i övrigt är kända bedöms om det aktuella beslutet om eldning bör förändras enligt de tre alternativen:

• Ej eldningsförbud.
• Eldning avrådes.
• Eldningsförbud.

Du måste alltid ta hänsyn till gällande brandriskprognos.

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.