INRE UNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för de regler som finns fastställda i föreningens stadgar.

Bostadsrättshavaren ansvarar bland annat för tapetsering, målning, underhåll av badrum samt att reparera eventuella skador som uppstår så att lägenheten alltid hålls i gott skick.
Han eller hon kan disponera de medel som kan finnas i lägenhetens fond för inre underhåll.

Generellt så svarar bostadsrättsföreningen för utvändigt underhåll på husen och åtgärder som för fasta installation (el, vatten- och avlopp och ventilation). De som har bostäder med de små skrubbarna där ingående ledningar för justering/avstängning av vatten och fjärrvärme är får under inga omständigheter skymma dessa installationer. I övrigt är det tillåtet att utföra eget arbete inom lägenheten.

Under diskbänken finns ett vattenlarm installerat, när det avger ljudsignaler så är risken att fuktnivån blivit för hög även om det inte ser ut att vara blött så måste hsb felanmälan kontaktas snarast för kontroll och återställande av larmet.

Exempel på ansvar:

• Filter i köksfläkten ska diskas med jämna mellanrum för att minska brandrisken.
• Filter till vädringsluckorna ska bytas när de blir smutsiga. Nya filter finns i huvudförrådet eller i områdesförrådet.

Frågor kring inre underhåll kan besvaras av den områdesansvarige eller förvaltaren.

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet
Ladda ner blankett 

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.