PARKERING & TRAFIKINFORMATION

Hyra av parkeringsplats
Brf Murklans ambition är att tillhandahålla en parkeringsplats med motorvärmaruttag till varje bostad. Detta kan ske utomhus eller i ett garage i garagelänga (garagen är endast avsedda för fordonsförvaring).

Garage kostar i dagsläget 275:-/mån att hyra. P-plats med motorvärmare utomhus kostar 175:-/mån.

För bokning av motorvärmarplats och garage loggar du in på hsb.se. Klicka på Min bostad och därefter Mina köer. Där sköts all ansökan om parkeringsplats digitalt. Manual och instruktionsfilm finns under Mina köer.

Max tillåtna objekt per hushåll är 2 st, dock endast 1 garage.

Du har själv ansvaret för snöskottning 1 meter ut från ditt garage och din p-plats, samt att rensa ogräs och hålla den ren och snygg.

 

Trafikinformation
Inne på området gäller parkerings-/körförbud. Tillåtet att vid behov köra in på gården för i/urlastning. Endast de som utför arbete åt föreningen får parkera på gårdarna. Observera att om Ni måste köra in på området är den maximalt tillåtna hastigheten 10 km/timme.
Vänligen respektera detta då det är många barn inom vårt område!
hastighetsskylt 10

 

 

Besöksparkering
Aimo Park sköter uthyrningen av besöksparkeringen som debiteras mellan kl. 22-06 med 3 kr / timme. Boende får även använda denna parkering i väntan på en ordinarie parkering/garageplats till samma taxa som gästerna.

Betalning av parkering sker via appen MobilPark eller sms-betalning. Zonkoden för parkering är 1105.

Aimo Park äger rätten att ta ut särskild p-avgift av de som bryter mot gällande parkeringsbestämmelser. Du som erhållit en parkeringsavgift från Aimo Park men av någon anledning motsäger dig denna skall vända dig till Aimo Park.

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.