UTANFÖR DIN DÖRR

Alla vi i Murklan äger både hus och kringområde tillsammans.

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har samma rättigheter men också samma skyldigheter. Det betyder att ansvaret för medlemskap och boende vilar på oss själva. Ju fler aktiva medlemmar desto bättre kan vår bostadsrättsförening fungera.
Att bo i en bostadsrätt innebär att vi har större möjlighet att påverka vårt boende, än om vi bor i en hyresrätt.

Området närmast vår egen ytterdörr samt baksida ansvarar vi som bostadsrättsinnehavare för att det ser snyggt och trevligt ut.

För vår gemensamma trivsel, så ska man inte använda sin uteplats som förvaringsutrymme för t.ex. gamla möbler, bildäck och annat som kan anses störande för grannar.
För allas trivsel ska uteplatser vara fria från grovsopor och skräp.
Uteplatsen skall vara välvårdad och hållas i gott skick.

Växtlighet innanför och strax utanför staketet/uteplatsen sköts och planteras
av den boende enligt de nedan satta direktiv.

Vi har fått rapporter om att växten parkslide hittats i vårt område. Parkslide är en växt där rötterna kan skada byggnader och ledningar.

Så här bekämpas invasiva växter:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8803-3.pdf

Tänk på att det är många barn som leker i området så försök att hålla växtligheten låg och luftig så att de syns bättre, det bidrar även till en tryggare känsla för alla på kvällen.

Brf Murklan följer Sundsvalls kommuns riktlinjer. Då gäller högst 80 cm höga buskar och träd vid sin utfart mot väg/gångväg.

Den växtlighet som du har på “din” yta får inte sträcka sig upp till din granne ovanför (gäller även om du själv förfogar över övervåningen), den får inte heller ligga emot våra träfasader då den förkortar livslängden.

På vintern så får varje medlem själv skotta utanför sin egen dörr och fram till vägen, tänk på att du får inte skotta ut din snö på vägen då det skapar problem för postbilen och eventuella utryckningsfordon som ambulans.

I varje område finns ett gemensamt områdesförråd med gräsklippare, spadar, krattor, snöslädar mm. Tvättstugenyckeln går till dessa förråd. Dessutom finns det ett huvudförråd med andra redskap att låna, exempelvis grästrimmer och kompostkvarn. Även målarfärg för den som vill förbättra fasader och detaljer. Nyckel till dessa förråd har områdesansvarige.

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.