VENTILATION

Köksfläkten är en viktig del av din bostadsventilation. Föreningen står för underhållet/byte av den. Vill man byta så krävs tillstånd av styrelsen. Om man önskar en annan fläkt än standard så får endast en köksfläkt av alliance-typ för "villa" installeras. Frångår man detta så kan föreningen rikta anspråk på bostadsrättsinnehavaren att återställa installationen. Om den installeras av en annan fackman än HSB så är det viktigt att att grundluftflödet injusteras. För att ventilationen ska fungera ska spaltventilen i fönstren alltid vara öppen. Uppstår fel på installationerna ska du kontakta HSB service för åtgärder.

funktion strombrytare.png

Skulle man behöva stänga av ventilationen helt t.ex. vid förorening av uteluften så ska man stänga av strömbrytaren i köket och stänga ventilerna i fönstren.

strombrytare

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.