BOKNINGSSYSTEM

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella veckan och det aktuella bokningsobjektet. Veckan som visas kan bytas med pilarna i övre delen av fönstret och bokningsobjektet som visas väljs i den vänstra delen av fönstret.

Ett pass bokas eller avbokas genom att klicka på det och därefter bekräfta valet. Under Mina bokningar finns en översikt av alla bokade pass.

Ledigt Passet är bokningsbart

Bokad Passet är bokat av er

Upptaget Passet är bokat av någon annan

Blockerad Maximum antal pass är bokade/förbrukade

Objektet Tvättstuga kan totalt bokas 2 gånger på 7 dagar. 1 pass kan vara bokat åt gången och kan bokas upp till 31 dagar i förväg. Passet måste aktiveras inom 30 minuter efter passets start och tillträde till lokalen beviljas 30 minuter efter passets slut.

Under det bokade passet används passerbrickan/ kortet i läsaren vid det bokade objektet för att låsa upp dörren.

 

Inloggning till bokningstavlorTagg

Inloggning görs med avläsning av nyckelbrickan vid symbolen på bokningstavlan, varpå bokningssidan automatiskt öppnas.Inloggning till internetbokning

Ange brfmurklan.dyndns.org i adressfältet i valfri webbläsare.

Användarnamn: Taggnumret endast siffrorna. PilTagg

Lösenord: 1234

 

Inloggning kan även göras med E-postadress och lösenord. E-postadress och lösenord anges/ ändras under 'Inställningar' efter inloggning.

Skulle du tappa en av taggarna eller att den blivit defekt av någon anledning så köper du en ny hos Lås & Maskin på Heffners allé 39. (60 kr/st).
Innan du besöker Lås & Maskin så behöver du hämta en rekvisition från styrelsen.
https://www.lasomaskin.se

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.