SOPHANTERING

Sophantering
Inom området finns 3 stationer med moluker för hushålls- och matavfall. Matavfallspåsar finns innanför entrén i Kv 1 och Kv 2 och på de flesta livsmedelsbutikerna. Skulle moluken blivit full, gå till nästa och försök. Inget får ställas utanför. Dessa är utmärkta på områdeskartan.

Grovsopor får ej slängas i hushållssoporna!

Inom området finns 3 källsorteringshus (återvinningsstationer) med kärl för papper, glas, kartong och plast. Följ anvisningarna som finns uppsatta i rummen och viktigt att platta till förpackningar/kartonger. Endast det som kärlen är avsedda för får finnas där absolut inget annat. Skulle kärlen blivit full, gå till nästa källsorteringshus och försök. Inget får ställas utanför kärlen eller källsorteringshus. Dessa är utmärkta på områdeskartan.

Källsorteringshusen är en service som finns i området och när det är fullt i dessa får man åka till de kommunala återvinningscentralerna.

Grovsopor kastas på kommunens återvinningscentraler. På föreningens gemensamma städdagar så går det även att kasta grovsopor i grovsoprummet se områdeskartan. 

Mera information om de kommunala återvinningscentralernas finns på: www.rekosundsvall.se

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall såsom löv, kvistar, grenar och döda växter kastas vid utfarten mot Sticksjön mitt emot gavel Lv 381.

tradgardsavfall

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.