FÖRTROENDEVALDA / OMRÅDESVÄRDAR

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som årsmötet fattar. Men det är viktigt att veta, och tänka på, att de i styrelsen inte är vaktmästare i fastigheten, utan alla bostadsrättsinnehavare förväntas ta ansvar för den dagliga tillsynen i huset.

Vid årsmötet utses styrelsen. Innan dess har en valberedning tagit fram förslag på ledamöter. Ju fler som vill vara med och påverka och ta hand om vår förening desto bättre. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen om du vill vara med. Detta gäller såklart också om du vill vara med i t ex Fritidskommittén eller någon annan arbetsgrupp.

Områdesvärdar
Områdesvärden ska fungera som en kontakt mellan medlemmar, styrelse och förening.
Till områdesvärden kan man vända sig om exempelvis:

• Gräsklipparen är trasig
• Om det saknas redskap i förrådet
• Utlåning av kompostkvarn, häcksax etc
• Målarfärg till huset och förrådet
• Filter till vädringsluckorna
• Vilka åtgärder som måste godkännas av styrelsen mm.

Ulrika Bjärmkvist
Luleåvägen 3-99

Mattias Törnquist
Luleåvägen 100-199

Sven-Åke Hansson
Luleåvägen 200-299

Pernilla Löfgren
Luleåvägen 300-403

 

Murklan Logo

Föreningens mailadress
Till denna adress kan du bl.a. skicka förslag om förbättringar, den långsiktiga planeringen, skrivelser och motioner samt ändringar som kräver styrelsens medgivande. Styrelsens ambition är att svara på ditt mail inom en vecka.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Är ditt ärende av kortare karaktär som felanmälan så görs de enligt fliken vid problem.

Lennart Stafrin

Ordförande
Lennart Stafrin, Lv 83
Tel: 070-344 53 24

 

Duminda Manukularatne

Vice ordförande
Duminda Manukularatne, Lv. 201
Tel: 076-135 48 48

 

charlotta 2022

Sekreterare
Charlotta Lohman, Lv 391
Tel: 076-170 06 20

 

Pernilla Löfgren

Ledamot
Pernilla Löfgren, Lv 387
Tel: 070-544 66 89


Ulrika Bjärmkvist 

Ledamot
Ulrika Bjärmkvist, Lv 283
Tel: 070-303 18 93

 


Mattias Törnquist

Ledamot
Mattias Törnquist, Lv. 39
Tel: 070-698 88 80

 

Sven-Åke Hansson

Ledamot
Sven-Åke Hansson, Lv. 277
Tel: 070-534 95 72

 

hsb

Förvaltare /Hsb-ledamot

Lina Wibron
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 010-303 23 00

 

Revisor
Erik Hjalmarsson, Lv 11
Tel: 070-251 69 90

 

Revisorsuppleant
Linnea Morild, Lv 101
Tel: 073-422 12 99

 

Valberedningen
Anna Nilsson, Lv 183
Tel: 070-683 35 82

 

Valberedningen
Michaela Söderberg, Lv 53
Tel: 073-932 54 95 

Webbansvarig
Studio Joox AB
joox.se
Tomas Coox
Tel: 070-642 68 05
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Foto: Mona Coox

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.