SKRIVA EN MOTION

Du som medlem i Murklan har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Så här skriver du en motion

- Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
- Skriv vad ärendet handlar om.
- Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
- Skriv under dokumentet med ditt namn.
- Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du skriva den i tid och lämna in den senast sista februari till styrelsen.

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.