POLICY

Stadgar
Stadgar är det överordnande dokumentet som styr föreningen och dess verksamhet.

Föreningens uppdrag
Föreningen ska som främsta uppgift upplåta lägenheter åt medlemmarna. Föreningen ska därutöver förvalta samt utveckla verksamheten så att medlemmarna ges bästa möjliga boende och ekonomiska utbyte av medlemskapet.

Föreningens strategier
Föreningen ska utveckla verksamheten på ett ordnat och stabilt sätt där ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn är viktiga delar.
Upphandling - Uppföljning
Varje leverantör ska kvalitetsbedömas inför upphandling. Varje avtal/ leverantör ska följas upp avseende prestation och resultat.

Medlemspolicy
Vi är medlemmar i den ekonomiska föreningen, BRF Murklan. Tillsammans förvaltar vi våra fastigheter för en bra boendekvalitet. Vi är alla ansvariga för att våra gemensamma miljöer ska vara trivsamma. Föreningen använder HSB som förvaltare. De sköter våra fastigheter och delar av våra gårdar.

Informationsflöde
Vi försöker att hålla vår hemsida så uppdaterad som möjligt för att underlätta för oss medlemmar. Styrelsen skickar även ut informationsblad, det är viktigt att vi som medlemmar tar del av den information som står där. Viss information kommer även att anslås vid källsorteringsrummen samt kvartershusen.

Fritidskommittén
Föreningen strävar efter att ha en aktiv Fritidskommitté som anordnar aktiviteter som främjar gemenskap i föreningen.

Integritetspolicy
Klicka här för att läsa vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter.